SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
6
5
9
Công khai ngân sách Thứ Hai, 14/01/2019, 08:30

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu .   

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2018 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu.

Kèm theo Quyết định này là các biểu mẫu thể hiện đầy đủ chi tiết các khoản dự toán trên từng lĩnh vực của các cấp sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019./.   

Chi tiết

CTTĐT

 


Số lượt người xem: 1297 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày