SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
8
0
7
8
Công khai ngân sách Thứ Bảy, 13/01/2018, 08:55

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu và Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 tỉnh Bạc Liêu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu.

Kèm theo Quyết định này là 12 biểu mẫu thể hiện đầy đủ chi tiết các khoản dự toán trên từng lĩnh vực của các cấp sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018./.

Chi tiết

CTTĐT

 


Số lượt người xem: 624 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày