SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
4
0
4
Công khai ngân sách Thứ Sáu, 16/08/2019, 13:50

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước.

Theo kết quả Khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2018 do Trung tâm Phát triển hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) phối hợp thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho thấy chỉ số trung bình về công khai ngân sách cấp tỉnh đạt 51/100 đim, tăng 21 điểm so với năm 2017. Tuy nhiên, vẫn còn 30 địa phương (47,6%) công khai ở mức thấp và không đầy đủ (dưới 50/100 điểm), trong đó 9 địa phương đạt dưới 25/100 đim; đồng thời, mức độ tham gia của người dân ở các địa phương vào quá trình giám sát ngân sách được đánh giá là còn rất yếu do ít có điều kiện đ tham gia.

Những hạn chế, yếu kém chủ yếu trong công tác công khai ngân sách ở các địa phương được chỉ ra qua việc khảo sát POBI năm 2018 là: Một số địa phương chưa mở chuyên mục công khai ngân sách với các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; có địa phương mở chuyên mục công khai ngân sách nhưng không có thông tin, số liệu bên trong hoặc có nhưng không đầy đủ; tài liệu ngân sách công khai không đầy đủ nội dung, bảng biu, chtiêu theo quy định; định dạng biu mẫu, báo cáo công khai ở dạng PDF nên chưa thuận tiện cho người dân khai thác, sử dụng; thời gian công khai chậm so với quy định; có thư mục hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính đ tiếp nhận ý kiến của người dân nhưng mang tính hình thức, mức độ phản hi ý kiến của người dân rất thấp.

Đ tăng cường giám sát, theo dõi việc thực hiện công khai ngân sách địa phương, tạo cơ sở dữ liệu công khai ngân sách phục vụ cho việc khai thác và cung cấp thông tin công khai một cách thuận tiện nhất, góp phần cải thiện điểm số công khai minh bạch ngân sách của địa phương; Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công khai NSNN theo quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc công khai ngân sách, trong đó chú ý một số nội dung trọng tâm sau:

- Kiểm tra việc thiết lập chuyên mục CÔNG KHAI NGÂN SÁCH và tổ chức đăng tải thông tin công khai ngân sách đúng nội dung, mẫu, biu, thời gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

- Mở chuyên mục HỎI VÀ ĐÁP để giải đáp ý kiến của độc giả về NSNN trên Cổng Thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh/S Tài chính. Xây dựng quy chế vận hành chuyên mục đảm bảo việc tiếp nhận và trả lời ý kiến được kịp thời, thực chất.

- Thực hiện công khai hoặc ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách địa phương. Từ nay đến hết năm 2019, thực hiện công khai các nội dung theo quy định của Luật NSNN 2015 như sau: Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 9 tháng đầu năm 2019; số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán NSNN năm 2020 trình HĐND (đối với các cấp ngân sách địa phương); số liệu dự toán NSNN năm 2020 đã được HĐND quyết định; báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2019 đã trình HĐND./.

 

L Hồng Yến

 

 


Số lượt người xem: 827 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày