SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
3
9
3
4
9
Công bố TTHC Thứ Ba, 19/11/2019, 11:44
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính  (11/11)
Ngày 11/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 02 quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt là: Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục cung cấp thông ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tôn giáo  (11/11)
Ngày 07/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tôn giáo. Theo đó, có 03 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tôn giáo được phê duyệt là: Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội  (05/11)
Ngày 04/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Theo đó, có 17 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội được phê ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/10)
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: Thủ tục giải quyết tố cáo ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (31/10)
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu  (31/10)
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội  (25/10)
Ngày 24/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Theo đó, có 10 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội./. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (25/10)
Ngày 24/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 06 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực công thương  (24/10)
Ngày 22/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực công thương. Theo đó, có 15 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực công thương được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (24/10)
Ngày 22/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 07 quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết thủ tục ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính  (24/10)
Ngày 22/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 08 quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Thúy - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp  (19/10)
Ngày 15/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp. Theo đó, có 34 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp được phê duyệt. Chi tiết: Thủy - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp  (19/10)
Ngày 15/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp. Theo đó, có 51 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp được phê duyệt. Chi tiết: Thủy - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Hộ tịch; lý lịch tư pháp; quốc tịch)  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Hộ tịch; lý lịch tư pháp; quốc tịch). Theo đó, có 14 quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Hộ tịch; lý lịch tư pháp; quốc tịch) ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (19/10)
Ngày 18/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ là: Thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương, ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (19/10)
Ngày 18/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Nuôi con nuôi; quốc tịch)  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Nuôi con nuôi; quốc tịch). Theo đó, có 05 quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Theo đó, có 18 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Theo đó, có 05 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực văn hóa)  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực văn hóa). Theo đó, có 09 quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực văn hóa) ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày