SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
5
2
2
0
7
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Sáu, 18/01/2019, 15:45

Phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2019

Thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Hòa trong không khí thi đua của cả nước nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), mừng Xuân mới Kỷ Hợi 2019, hôm nay Tôi rất phấn khởi đến dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Trước tiên, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Tôi xin gửi đến các đồng chí, quý đại biểu tham dự Hội nghị lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh và điều hành của UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,36% (cao nhất trong 07 năm trở lại đây). Trong 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ còn 01 chỉ tiêu là: Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới chưa đạt kế hoạch. Các ngành, các lĩnh vực kinh tế cơ bản ổn định và có bước phát triển tốt; quy mô nền kinh tế tiếp tục tăng; bộ mặt đô thị và nông thôn có sự thay đổi và khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên.

Những kết quả đạt được trong năm qua, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà còn có sự đóng góp rất quan trọng của Ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước được tổ chức trang trọng, an toàn và tiết kiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vui chơi giải trí và hưởng thụ đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của ngành được tăng cường; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển, góp phần đáng kể vào thành tựu kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông luôn tích cực bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Công tác quản lý hoạt động tuyên truyền - báo chí - xuất bản được thực hiện đúng theo định hướng và sự chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Lĩnh vực bưu chính - viễn thông, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước luôn được đảm bảo, hoạt động ổn định thông suốt. Các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được duy trì và sử dụng và ngày càng mang lại nhiều hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính của từng đơn vị nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm qua, chúng ta có thể khẳng định rằng, ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã khắc phục được những mặt tồn tại, hạn chế của các năm trước, nhất là trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực hoạt động của ngành, công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức của ngành, công tác cải cách hành chính, công tác tài chính của các đơn vị trực thuộc,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như:

Việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo một số lĩnh vực hoạt động của ngành đôi lúc còn chậm, chất lượng chưa cao.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm (chủ yếu chỉ trên lĩnh vực văn hóa) có lúc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, cổ động còn chưa thường xuyên, hiệu quả tác động đến nhận thức của người dân chưa cao.

Thể thao thành tích cao tuy có phát triển mở rộng về số môn theo đề án, số lượng huy chương đạt giải quốc gia vượt chỉ tiêu, tuy nhiên số lượng huy chương đạt tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 thấp hơn kế hoạch đề ra là 02 huy chương, thứ hạng trong bảng tổng xếp hạng của khu vực và toàn quốc còn thấp (tỉnh xếp thứ hạng 44/65 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018).

Một số chỉ tiêu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện chưa đạt theo kế hoạch đề ra (chỉ tiêu xã phường th trấn văn minh đô thị theo kế hoạch đạt 04 đơn vị nhưng đến nay chỉ đạt 01 đơn vị; kế hoạch đề ra là công nhận 02 ấp văn hóa trong năm 2018, đến nay chưa có ấp nào đạt ).

Các chỉ tiêu của lĩnh vực du lịch cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhìn chung du lịch năm 2018 đạt khá, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định: Công tác triển khai thực hiện quy hoạch du lịch, triển khai và mời gọi đầu tư các dự án du lịch thực hiện còn chậm, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ lao động chuyên môn ngành du lịch còn hạn chế, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng, phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh.

Việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước vẫn còn rời rạc, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông; các dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin triển khai thực hiện chậm nên kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh vẫn còn đạt thấp so với các tỉnh bạn.

Năm 2019 là năm bản lề để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Có thể nói, đây là cơ hội rất lớn để ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ đối với ngành nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Do đó, để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả mà ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại của những năm qua, Tôi cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ giải pháp năm 2019 của ngành đã đề ra; đồng thời, đề nghị các đồng chí cần tập trung một số vấn đề trọng tâm như sau:

Một là: Nâng cao năng lực trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của ngành có chất lượng. Trước mắt, nhanh chóng tập trung thực hiện hoàn thành các đề án, kế hoạch đã được UBND tỉnh giao nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành để tạo cơ sở nền tảng cho việc trin khai các kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong thời gian tới;

Hai là: Nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của từng đồng chí trong BGĐ Sở song song với việc tổ chức và tuyền truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; quan tâm cấp trang thiết bị, phương tiện âm thanh... Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để các thiết chế đủ sức hoạt động;

Ba là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao du lịch; tập trung kiểm tra một cách đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành; đổi mới nội dung, phương thức triển khai, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao du lịch, đồng thời tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thông qua nhiều hình thức khác nhau; 

Bốn là: Chỉ đạo các đoàn nghệ thuật, các Trung tâm Văn hóa tỉnh, huyện, thành phố nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp để đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân; củng cố và duy trì hoạt động của các CLB, đội nhóm văn nghệ ở cơ sở, nhất là các CLB đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo và tiến hành họp đánh giá sơ kết hoạt động của các CLB đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch.

Năm là: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, thông qua đó nhằm nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, mở rộng thêm số môn thể thao thành tích cao, tăng chỉ tiêu huy chương để cải thiện thứ hạng của Bạc Liêu trong bảng tổng xếp hạng của khu vực và toàn quốc;

Sáu là: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV về việc “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và triển khai thực hiện các dự án du lịch đã có chủ trương đầu tư của tỉnh; quan tâm đúng mức đến công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đổi mới nội dung, hình thức trang website của Sở để nâng cao hiệu quả công tác quáng bá du lịch của tỉnh đến với công chúng và du khách gần xa; khai thác, phát huy hiệu quả của 08 điểm du lịch tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn tỉnh;

Bảy là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức có tác phong công nghiệp, tận tụy và có trách nhiệm cao với công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2019;

Tám là: Phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; đặc biệt tổ chức 100 năm, ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và Tuần lễ văn hóa du lịch trong năm 2019.

Chín là: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý hoạt động báo chí, cần định hướng thông tin đảm bảo sự thật khách quan, thông tin nhanh và chính xác về tình hình kinh tế - xã hội; xử lý kịp thời, có hiệu quả đối với các thông tin sai lệch, đồng thời tăng cường phố biến các thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, các yêu cầu bức thiết đổi mới. Thực hiện tốt công tác truyên truyền phổ biến pháp luật, tiếp tục làm tốt công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh Bạc Liêu đến các địa phương trong và ngoài nước.

Mười là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bưu chính, viễn thông nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện tốt các quy định về quản lý đại lý Internet, trò chơi trực tuyến và quản lý thuê bao di động trả trước; quản lý việc phát triển kết cấu hạ tầng viễn thông ở các khu dân cư mới thành lập, các khu hành chính sao cho đảm bảo mỹ quan và đúng với Quy hoạch đã được phê duyệt. 

Mười một là: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, kể cả về hạ tầng máy tính, hạ tầng mạng và các phần mềm hỗ trợ, ứng dụng; đặc biệt Sở là cơ quan chuyên môn tham mưu trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh, cần đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp mạng LAN để hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ, nhằm cải thiện chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh so với hiện nay.

Mười hai là: Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát động phong trào thi đua thường xuyên trong toàn ngành, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên phong trào phát triển.

Kính thưa các đồng chí!

Nhân dịp Xuân về, Tết đến, thay mặt cho Lãnh đạo UBND tỉnh, Tôi xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Số lượt người xem: 637 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày