SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
0
2
7
9
9
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Sáu, 14/09/2018, 08:50

Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ công nhận thị trấn Phước Long, huyện Phước Long “Đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018

Kính thưa: - Các đồng chí và Quý vị đại biểu;

   - Thưa toàn thể Nhân dân tham dự buổi Lễ.

Hôm nay, Tôi rất vui đến dự Lễ công nhận thị trấn Phước Long, huyện Phước Long “Đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018, đây là thị trấn đầu tiên được công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Phước Long đón nhận sự kiện quan trọng này và gửi đến các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể đồng bào tham dự buổi Lễ hôm nay lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, thưa cô bác!

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về việc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Mươi tám năm qua, phong trào đã được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành và có sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân và phong trào đã gặt hái được những kết quả đáng kể và thật sự là phong trào hành động cách mạng đã và đang góp phần làm cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội nâng cao hơn nhận thức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, phong trào trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được nhiều thành tích đáng kể và nâng cao hơn về chất lượng. Hiện nay toàn tỉnh có 190.460 gia đình đạt chuẩn văn hóa, 516 ấp, khóm văn hóa, 19 xã văn hóa nông thôn mới, 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 1010 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, qua 02 năm phát động, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long là thị trấn đầu tiên “Đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Kính thưa các đồng chí, thưa cô bác!

Qua 02 năm triển khai thực hiện, thị trấn Phước Long đã đạt hầu hết các tiêu chí xây dựng thị trấn văn minh đô thị đã đề ra. Kinh tế - xã hội luôn ổn định và có bước phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, thị trấn đã được công nhận hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở mức độ I, đồng thời thị trấn còn được công nhận là thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Đảng bộ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể và hệ thống chính quyền được kiện toàn và củng cố, hàng năm đều được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân không ngừng được nâng lên… Những thành tích trên thể hiện quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, sự đóng góp của các cấp, các ngành, sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phước Long và sự đóng góp của từng người dân của thị trấn đã góp phần tạo cho thị trấn Phước Long một diện mạo mới, một thị trấn văn minh.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh, Tôi nghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Phước Long đạt được thời gian qua.

Kính thưa các đồng chí, thưa cô bác!

Những kết quả đạt được từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thị trấn Phước Long thời gian qua là đáng trân trọng, là tiền đề để Đảng bộ và Nhân dân thị trấn tiếp tục phấn đấu cao hơn nữa. Việc xây dựng thị trấn Phước Long đạt danh hiệu văn minh đô thị đã khó, nhưng muốn duy trì được danh hiệu cũng không kém phần khó khăn hơn. Vì vậy, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn không được chủ quan, thỏa mãn kết quả đã đạt được mà tiếp tục có biện pháp giữ vững chất lượng danh hiệu văn hóa và thường xuyên kiểm tra để có chỉ đạo uốn nắn kịp thời thì mới giữ vững danh hiệu lâu dài và bền vững. Đồng thời, Tôi cũng đề nghị các đồng chí cần quan tâm thực hiện một số việc sau:

Một là: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương hiểu về ý nghĩa, mục đích và nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhất là tiêu chí thị trấn văn minh đô thị và tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làm sao cho mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải thấy được việc giữ danh hiệu thị trấn đạt văn minh đô thị vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của bản thân, gia đình trong việc xây dựng quê hương; thông qua đó sẽ nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của mỗi người trong việc duy trì chất lượng của thị trấn văn minh đô thị.

Hai là: Ban Chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của địa phương và kế hoạch giữ vững danh hiệu đã đạt được; phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa và ấp văn hóa, đây là nhiệm vụ hàng đầu và cũng là yếu tố có tính quyết định cho giải pháp duy trì chất lượng của đạt chuẩn văn hóa. Định kỳ phải tổ chức kiểm tra tái công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa và cơ quan, đơn vị văn hóa theo quy định; quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy ước của các ấp văn hóa, việc xây dựng quy ước của ấp văn hóa phải thực hiện đúng quy định, phải được UBND huyện phê duyệt, nội dung phải phù hợp và có sự góp ý, thống nhất của nhân dân địa phương. Việc triển khai thực hiện Quy ước ấp văn hóa sẽ góp phần duy trì chất lượng của các danh hiệu văn hóa. Tôi cũng mong rằng tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Phước Long đều có quyết tâm duy trì chất lượng danh hiệu thị trấn văn minh đô thị.

Ba là: Cần lồng ghép nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với việc triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm. Các đồng chí cần quyết tâm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong mỗi người dân, xây dựng nếp sống văn hóa trong ứng xử, giao tiếp, trong mua bán, văn hóa giao thông… Phải quyết tâm xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng xanh - sạch - đẹp và tiếp tục phát huy các nghề truyền thống của địa phương, nhằm góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và cũng kết hợp với việc khai thác du lịch.

Bốn là: Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra để có chỉ đạo uốn nắn kịp thời và có biện pháp hỗ trợ cho thị trấn duy trì danh hiệu đã đạt được.

Kính thưa các đồng chí, thưa cô bác!

Phong trào tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là phong trào có ý nghĩa to lớn và mang tính nhân văn sâu sắc. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào là việc làm thiết thực góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh kính chúc quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.

Chúc nhân dân thị trấn Phước Long làm ăn phát đạt, đời sống ngày càng được nâng cao hơn. Một lần nữa xin chúc mừng thị trấn Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị.

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                              


Số lượt người xem: 1052 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày