SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
5
1
6
1
6
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Hai, 22/01/2018, 15:20

Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Kính thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị!

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới Mậu Tuất 2018. Hôm nay, Tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) năm 2017. Trước hết, thay mặt UBND tỉnh, Tôi trân trọng gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Sở, cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào mừng và những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất!

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước có những chuyển biến thuận lợi hơn, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, song cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác quản lý điều hành tích cực, chủ động của UBND tỉnh; sự phối hợp giám sát chặt chẽ của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong tổng số 20 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 04 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của ngành LĐTBXH, nổi bật là:

Số lao động được giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu kế hoạch (đạt 126,7% kế hoạch năm). Chất lượng và hiệu quả đào tạo giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Công tác đền ơn, đáp nghĩa đạt được nhiều kết quả tích cực, đã huy động các nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực của Nhà nước chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ gia đình chính sách nghèo khu vực nông thôn; Công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ, nâng cao mức sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt, kết quả công tác giảm nghèo đến cuối năm 2017 giảm 7.741 hộ nghèo (tương đương 3,82%), đạt 191% so với kế hoạch năm. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có nhiều tiến bộ, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm lo tốt hơn về mọi mặt. Công tác bình đẳng giới được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đạt được một số kết quả nhất định, nhận thức của thanh niên, học sinh về phòng, chống tệ nạn xã hội trong học đường được nâng lên đáng kể. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân trên các lĩnh vực của ngành có tiến bộ, hạn chế thấp nhất đơn thư kéo dài, phức tạp. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, Sở LĐTBXH tiếp tục là một trong những đơn vị được đánh giá thực hiện rất tốt Bộ tiêu chí về Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà ngành LĐTBXH đã gặt hái được trong năm qua.

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại mà ngành LĐTBXH cần quan tâm, đó là:

- Việc tạo việc làm trong tỉnh cho người lao động còn hạn chế, lao động đi làm việc ngoài tỉnh nhiều, thu nhập của người lao động chưa thật sự ổn định, đời sống của một bộ phận người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

- Chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt kế hoạch, tuy nhiên số lao động đi thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm còn ít.

- Một số doanh nghiệp hiện nay trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn lao động có kiến thức, chuyên môn giỏi, tay nghề cao còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Việc vận động Quỹ “Vì người nghèo và An sinh xã hội” của tỉnh còn thấp, sự kết hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương trong công tác vận động doanh nghiệp chưa chặt chẽ, đồng bộ.

- Tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, biện pháp ngăn chặn, xử lý đối tượng nghiện ma túy hiệu quả chưa cao.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành năm 2018, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tôi cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong báo cáo tại Hội nghị hôm nay. Đồng thời, Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho người lao động:

Sở LĐTBXH phải chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình Việc làm - Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020.

Cần nắm rõ thực trạng dữ liệu cung - cầu thị trường lao động, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp đồng bộ để hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động.

Việc hỗ trợ, giải quyết việc làm phải gắn chặt với đào tạo về chuyên môn, tay nghề, ý thức, kỷ luật lao động cho người lao động, nhất là những ngành, nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, thông qua đó tạo điều kiện tốt nhất để người lao động có việc làm ổn định và có thu nhập cao.

Tăng tần suất và chất lượng các sàn giao dịch việc làm, thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng và người lao động tham gia, kết nối có hiệu quả cung - cầu lao động của tỉnh.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo:

Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện tốt Luật Giáo dục nghề nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, tạo cho người lao động, học sinh, sinh viên nhận thức đúng và đầy đủ về học nghề, lập thân và lập nghiệp.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới phương thức hoạt động, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuyên sâu, lành nghề, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động của người lao động. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với cơ sở dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ về đào tạo chuyên môn, tay nghề và tạo việc làm cho người lao động, góp phần tăng tỷ lệ lao động có việc làm sau khi được đào tạo, truyền nghề.

Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ sư phạm, kỹ năng giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng thực hành cho đội ngũ giáo viên để nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của tỉnh. Lựa chọn, xác định một số ngành, nghề trọng điểm của tỉnh để tham mưu xây dựng Đề án thực hiện nhằm tạo thế mạnh về giáo dục nghề nghiệp trên một số lĩnh vực.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng:

Tập trung thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ người có công với cách mạng, bảo đảm người thực sự có công với cách mạng được thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi của Nhà nước. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, trong đó tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu huy động các nguồn lực của xã hội, của doanh nghiệp, cùng với nguồn lực của Nhà nước chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần nâng tỷ lệ hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống khá, giàu so với mức sống trung bình dân cư cùng nơi cư trú. 

Bốn là, đề nghị Sở LĐTBXH tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình Việc làm - Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Giảm nghèo của UBND tỉnh:

- Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách, chương trình về giảm nghèo theo hướng bền vững, trong đó tập trung tạo sinh kế, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cũng như tạo điều kiện tốt nhất để hộ nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như dịch vụ về y tế, giáo dục, nước sạch, thông tin, nhà ở. Đặc biệt là phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ nghèo trong việc phấn đấu, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Tổ chức thực hiện lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án để thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững. Trong đó, cần đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp trên từng địa bàn, từng đối tượng; mở rộng và đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, tay nghề cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

- Tiếp tục vận động Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội, tạo nguồn lực tài chính để hỗ trợ người nghèo. Quy hoạch, xây dựng mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp nhằm hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người yếu thế, và thực hiện tốt lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm là, tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính:

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí về Chỉ số cải cách hành chính của Sở, trong đó phải cập nhật, đề xuất bãi bỏ, bổ sung, ban hành mới thủ tục hành chính trên các lĩnh vực ngành quản lý theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu đơn giản thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân, từ đó tạo niềm tin, sự hài lòng của các tổ chức và người dân vào sự quản lý, điều hành và phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, ngành LĐTBXH của tỉnh sẽ thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp năm mới, chúc các đồng chí cùng gia đình: Sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.


Số lượt người xem: 1027 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày