SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
5
2
0
0
0
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Tư, 27/09/2017, 14:15

Bài phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Trước tiên, thay mặt UBND tỉnh Bạc Liêu, Tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các địa phương, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, quý vị đại biểu, các tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ về dự Hội nghị tổng kết hôm nay. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Bình đẳng giới, đảm bảo quyền của phụ nữ là mục tiêu quan trọng của nhân loại trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là những văn kiện quan trọng để các ngành, các cấp triển khai thực hiện. 

Hôm nay, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới để nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đã đạt được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Trong suốt thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, lãnh đạo chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy Đảng ở cấp tỉnh chiếm 8,70%; cấp huyện 13,82%; cấp xã 22,27%; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khoá XIV đạt 16,67%; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm 24%, cấp huyện là 24,07%, cấp xã 24,39%; UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt tỷ lệ 48,61%...

Qua báo cáo, ta thấy được vai trò, vị trí quan trọng, những đóng góp tích cực của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, góp phần tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, qua những hình ảnh, phóng sự, và nội dung tham luận đã được trình bày tại Hội nghị, Tôi tự hào về những cán bộ nữ của Bạc Liêu đã luôn nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn vươn lên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị để vừa làm tốt trách nhiệm gia đình, làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc; vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, được ghi nhận, đánh giá cao và được đề bạt, bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong toàn tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Tôi hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các đơn vị thực hiện chuyên môn trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian qua. Đặc biệt, Tôi biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu có mặt trong Hội nghị tổng kết ngày hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Qua 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ vẫn còn một số bất cập, tồn tại. Còn nhiều chị em thiếu tự tin và có tâm lý bằng lòng, an phận, chưa thực sự cố gắng vươn lên trong học tập, công tác và khẳng định bản thân mình.

Để phát huy nguồn lực của gần 60% số lao động trong tỉnh, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ công tác bình đẳng giới nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng trong giai đoạn 2016 - 2020, Tôi đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác cán bộ nữ, về bình đẳng giới để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức như tổ chức tập huấn, tọa đàm, tuyên truyền trên các báo, tạp chí, website, cổng thông tin điện tử…

Thứ hai, công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của từng gia đình. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị cần quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu bình đẳng giới và thực sự quan tâm tới công tác Đảng; cần tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị; cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực và hiệu quả để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi và có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Để từ đó, lựa chọn, giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, tham gia lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện cho họ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ ba, bản thân cán bộ nữ cũng cần nhìn nhận lại, cần thay đổi định kiến giới, tích cực hơn nữa tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý, chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Các chị em cần chủ động trong việc trang bị cho mình kiến thức, trình độ chuyên môn, sẵn sàng vượt qua khó khăn để khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đơn vị, trong hoạt động chuyên môn, công tác đoàn thể và trên hết là phải có những hoạt động cống hiến cho sự nghiệp của tỉnhChúng ta cần tạo thêm nhiều cơ hội cho chị em phát triển nhưng chúng ta cũng cần chị em có đủ năng lực và có đủ khát vọng.

Thứ tư, nâng cao quyền năng cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới là một vấn đề đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện và thực hiện một cách triệt để, tích cực. Trong giai đoạn tiếp theo, cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Nữ công Công đoàn các cấp; tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ cho lãnh đạo, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, công tác nữ công. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ  với Công đoàn, Ban Nữ công để chăm lo hơn nữa quyền và lợi ích của phụ nữ; khuyến khích lao động nữ nhiệt tình công tác cũng như làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình.

Thứ năm, hoạt động bình đẳng giới, công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cần tích cực tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn; cần cụ thể hóa nội dung phong trào cho sát với thực tiễn; việc triển khai thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, có kiểm tra, đôn đốc để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh để phong trào được duy trì và phát triển; dù hoạt động dưới hình thức nào cũng cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và làm động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chung của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị!

Một lần nữa, thay mặt UBND tỉnh, Tôi ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động, những đóng góp giá trị của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Nữ công Công đoàn các cấp trong việc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, hoạt động bình đẳng giới trong giai đoạn tới sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Chúc các đồng chí và các quý vị đại biểu sức khỏe, ngày càng hạnh phúc và tiến bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Số lượt người xem: 1803 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày