SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
5
2
5
9
4
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Năm, 23/02/2017, 13:40

Bài phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Phương Nam tại Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Kính thưa các đồng chí và Quý vị đại biểu!

Trước hết, thay mặt Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, Tôi chào mừng và cảm ơn sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh, tất cả đại biểu đã tranh thủ thời gian đến dự Hội nghị hôm nay. Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo và quý vị đại biểu một năm mới an khang - thịnh vượng, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới 2017, được sự thống nhất của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017, để cùng đánh giá lại kết quả đạt được của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, các doanh nghiệp trong năm qua đã vượt qua khó khăn, thử thách để đóng góp công sức, tiền của, góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo, hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội tỉnh và góp phần nâng cao đời sống của hộ nghèo, làm thay đổi diện mạo quê hương Bạc Liêu ngày thêm khang trang, tươi đẹp hơn.

Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến 2020; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/6/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của ND tỉnh về phê chuẩn Chương trình Việc làm và Giảm nghèo bền vững tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020. Trong năm 2016, toàn tỉnh đã giảm được 5.898 hộ nghèo, tương đương 3,31%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỉnh đã phân công các đơn vị, sở ngành, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp nhận giúp đỡ cho 4.060 hộ nghèo, với số tiền trên 12,7 tỷ đồng.

Năm 2016, do tình hình kinh tế của đất nước khó khăn, tình hình thời tiết, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và sự phối hợp của các cơ quan ban, ngành, địa phương trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực và ý thức trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sự đóng góp của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và sự đồng tình hưởng ứng của người dân, toàn tỉnh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo và An sinh xã hội” với tổng số tiền gần 74,39 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Từ nguồn quỹ này đã triển khai xây dựng 01 trường học, 01 tuyến lộ giao thông nông thôn, 13 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng 318 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn.... Góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, học tập, sản xuất, kinh doanh của người dân, đặc biệt là giúp cho các gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Kính thưa Quý đại biểu!

Là một tỉnh đang phát triển trong khu vực, nên kết quả đạt được trong Chương trình giảm nghèo là hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua đã tạo cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc như: Mặc dù tỷ lệ nghèo năm 2016 giảm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, còn chạy theo thành tích để được công nhận nông thôn mới, chuẩn văn hóa.. Dẫn đến việc đánh giá hộ nghèo chưa khách quan. Một bộ phận hộ nghèo do thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo, không chí thú làm ăn, chây lười trong lao động... Mặt khác nguồn vốn đầu tư cho chương trình còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chương trình giảm nghèo trong thời gian tới và thực hiện tốt Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/6/2016 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Chương trình việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cùng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện tốt một số công việc như sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017, nhằm nâng cao nhận thức từ trong nội bộ ra quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, nhất là giáo dục ý thức vươn lên thoát nghèo của từng hộ nghèo và cận nghèo; tuyên truyền những tấm gương tự vươn lên thoát nghèo, các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giảm nghèo để nhân rộng ra trong năm 2017.

Tiếp tục quan tâm, theo dõi để kịp thời giải quyết, hỗ trợ và tạo mối quan hệ tốt với hộ nghèo; giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hướng dẫn người nghèo tích cực mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, quan trọng là khuyến khích, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ nghèo, cận nghèo; xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị.

Hai là, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung của Chương trình việc làm và giảm nghèo bền vững tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung tham mưu, phối hợp các ngành có liên quan trong tổ chức thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ mức thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng.

- Tiếp tục tham mưu huy động, quản lý, triển khai các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người có công, xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo và An sinh xã hội” tỉnh năm 2017, phấn đấu đạt 120 tỷ đồng.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo kịp thời, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh cho người nghèo.

- Tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên tập trung đào tạo nghề cho lao động nghèo ở địa phương; giúp cho họ có tay nghề, vốn, phương tiện, công cụ sản xuất làm nghề phù hợp để họ có thu nhập, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Tập trung các nghề lao động phổ thông, nghề phù hợp với trình độ của lao động nông thôn, lao động nghèo; liên kết các doanh nghiệp đào tạo lao động theo địa chỉ sử dụng và thu nhập ổn định.

- Tiếp tục tham mưu phân công các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp giúp đỡ hộ nghèo; lồng ghép công tác giảm nghèo với việc xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt quan tâm những hộ thuộc diện chính sách đang gặp khó khăn về vốn sản xuất, bảo đảm cuộc sống của các đối tượng này từ mức trung bình trở lên.

Ba là, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tranh thủ thêm nguồn vốn của Trung ương để hỗ trợ, giúp cho hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, vay vốn sản xuất, kinh doanh, có thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững. Đồng thời, rà soát đối tượng để xem xét cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, giải ngân nhanh nguồn vốn đã được phân bổ, không để tồn đọng.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền địa phương và Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai tín dụng chính sách đến người dân một cách công khai, minh bạch. Tham mưu cho Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đến huyện, xã, các hội đoàn thể nhận ủy thác.

Bốn là, đề nghị Huyện ủy, Thị uỷ, Thành ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp ủy có giải pháp thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình.

Năm là, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát nhu cầu về nhà ở của hộ nghèo; có kế hoạch vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, chủ hộ là người cao tuổi, phụ nữ, người khuyết tật, tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững; đồng thời nghiên cứu, rà soát lại các hộ nghèo cần vay vốn để xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên xem xét cho các hộ nghèo chí thú làm ăn, các hộ đang gặp khó khăn về nhà ở và trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng thời, hoàn thành danh sách các hộ nghèo được nhận giúp đỡ và gửi các ngành, đơn vị nhận giúp đỡ để có hướng hỗ trợ kịp thời (lưu ý chọn các hộ chí thú làm ăn và có điều kiện thoát nghèo) hoàn thành trong tháng 3/2017.

Khảo sát nhu cầu nước sinh hoạt, trên cơ sở lồng ghép các chương trình khác về nước sinh hoạt; nhà nước hỗ trợ một phần xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, phân tán tại các cụm dân cư theo quy định. Ngoài ra, các địa phương tăng cường vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chia sẻ, hỗ trợ

Sáu là, đề nghị các đơn vị nhận giúp đỡ hộ nghèo phải cử cán bộ xuống cơ sở khảo sát và có kế hoạch cụ thể giúp đỡ hộ nghèo, phân rõ số hộ nghèo thành các nhóm hộ nghèo thuộc diện ưu đãi, nhóm hộ thiếu hụt về nhà ở, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, tiếp cận dịch vụ y tế, tình trạng đi học của người lớn và trẻ em, nguồn nước sinh hoạt và các điều kiện sản xuất, thiếu vốn, thiếu sức lao động… Để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Kính thưa các đồng chí!

Công tác giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải dựa trên cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát huy ý thức tự lực, tự cường của mỗi công dân, phải tập trung mọi nỗ lực của toàn Đảng, của các cấp chính quyền, các ngành và đoàn thể để từng bước đưa nhân dân thoát khỏi cảnh nghèo, nâng mức thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống, góp phần thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kính thưa các đồng chí! Qua Hội nghị này, Tôi mong rằng mỗi chúng ta vì trách nhiệm cao cả, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình giảm nghèo tỉnh Bạc Liêu đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, cùng toàn thể đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm ăn phát đạt, phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!.

 


Số lượt người xem: 4767 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày