SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
0
1
8
4
9
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Tư, 25/01/2017, 15:20

Phát biểu của đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Sở Xây dựng

- Kính thưa các vị đại biểu;

- Thưa các đồng chí dự Hội nghị !

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tôi xin gửi đến các đồng chí lời chúc mừng năm mới sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc và thành đạt.

Thưa các đồng chí !

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2016 - 2020, mặc dù tình hình kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường; vấn đề nợ công, lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế của tỉnh, nguồn vốn để các doanh nghiệp và nhà thầu tiếp cận với các khoản vay khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng một số công trình, dự án triển khai thực hiện chậm. Nhưng với tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, ngành Xây dựng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Tôi đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng.

Thưa các đồng chí !

Năm 2016, Sở Xây dựng đã làm tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực Xây dựng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế có nhiều tiến bộ, đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật để làm công cụ quản lý, điều hành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Xây dựng như: Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cở sở hỏa táng; Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01 ngày 22/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp - văn minh; tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; Quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các đồ án quy hoạch phát triển đô thị mới của các địa phương, kịp thời ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Bạc Liêu và 01 số tuyến đường kiểu mẫu; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị có sự chuyển biến; đã triển khai Quyết định số 589/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật theo tinh thần Chỉ thị 07 của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng đến ngầm hóa toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật mới đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, góp phần làm thay đổi bộ mặt, cảnh quan đô thị; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cây xanh sử dụng công cộng hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020; làm tốt công tác thanh kiểm tra, quản lý chất lượng công trình, đảm bảo đúng tiến độ; có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nhà công sở và thị trường bất động sản; quản lý trật tự xây dựng từng bước đi vào nề nếp, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân từng bước được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trên tinh thần nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm, thấy rằng công tác quản lý nhà nước về xây dựng của tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế, vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục, cụ thể là:

- Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết các đô thị trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, nhiều khu vực tập trung đông dân cư trong đô thị nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, vấn đề này gây khó khăn cho công tác cấp giấy phép xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

- Chất lượng một số đồ án quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiều lần, công tác công bố công khai quy hoạch, phương thức quản lý đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, trong thời gian qua, tuy bộ mặt kiến trúc đô thị có nhiều thay đổi, nhưng thiếu bản sắc, không gian kiến trúc phát triển chưa hài hòa, thiếu tính thẩm mỹ, chưa ngang tầm so với yêu cầu phát triển.

- Hạ tầng kỹ thuật còn bất cập, không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, vai trò trách nhiệm trong phối hợp thực hiện của các ngành chức năng và địa phương chưa tốt, tình trạng tự phát còn phổ biến (cây xanh, lưới điện, cáp viễn thông…), tình trạng ngập úng do hệ thống thoát nước kém chất lượng, đấu nối không thông suốt, lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng, sử dụng trái phép, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng còn hạn chế, nhất là các công trình sử dụng vốn ngân sách chưa chặt chẽ, tỷ lệ thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản còn lớn.

- Tình trạng xây dựng trái phép, không phép, lấn chiếm lộ giới, lấn chiếm đất công để xây dựng còn diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, nhưng Thanh tra Sở Xây dựng và chính quyền địa phương các cấp chưa có biện pháp xử lý triệt để, thiếu sức giáo dục răn đe, đặc biệt một số công trình vi phạm nghiêm trọng, đúng ra phải cưỡng chế tháo dỡ nhưng kéo dài đến nay vẫn không cưỡng chế tháo dỡ được…

Một lần nữa Tôi xin bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn của ngành Xây dựng, coi những khó khăn đó cũng là thách thức cơ bản cần phải khắc phục, vượt qua trước yêu cầu phát triển của tỉnh nhà.

Thưa các đồng chí  !

Bước sang năm 2017, tỉnh ta có nhiều sự kiện trọng đại là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và là năm thứ 3 thành phố Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II và đô thị Giá Rai được công nhận thị xã. Đi đôi với các sự kiện trên, chúng ta cần phải gấp rút hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, do đó, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có trách nhiệm rất nặng nề của ngành Xây dựng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, Tôi đề nghị ngành Xây dựng tỉnh nhà cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung cho công tác nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, xây dựng thể chế pháp luật trong ngành, đây chính là cơ sở, hành lang pháp lý để làm cơ sở căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, đi đôi với nhiệm vụ này cần tăng cường các biện pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng trong cán bộ và nhân dân, để mọi người, mọi nhà am hiểu và gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật xây dựng, góp phần đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Hai là, sớm hoàn thành, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo tiêu chí đô thị xanh, phục vụ nền kinh tế xanh, phát triển bền vững gắn với các giải pháp khả thi ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tăng cường quản lý quy hoạch kiến trúc các dự án, các khu dân cư, khu đô thị, triển khai thực hiện nghiêm quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nhất là thành phố Bạc Liêu và các tuyến đường đã được UBND tỉnh phê duyệt, tăng cường kiểm tra, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ba là, tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tăng cường hướng dẫn, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt, công bố, công khai và vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng một số tiêu chí thuộc ngành Xây dựng phụ trách như: (Nhà ở, nghĩa trang, xử lý rác thải,…) góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Bốn là, triển khai sâu, rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định phân cấp của UBND tỉnh về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, đây chính là những văn bản pháp lý rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, bất cập đã qua, đưa công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đi vào nề nếp, hiệu quả.

Năm là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm hành lang lộ giới, lấn chiếm đất công, nhất là trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, nhằm giữ vững kỷ cương của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng, tập trung vào các công trình trọng điểm, công trình sử dụng vốn ngân sách, áp dụng các biện pháp hiệu quả chống thất thoát trong xây dựng cơ bản, xử lý nghiêm những sai phạm, tuyên truyền nhân rộng các đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật, làm ăn có hiệu quả.

Sáu là, tăng cường kiểm tra điều kiện năng lực của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát nhà thầu thi công, nhằm xử lý chấn chỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng, chống thất thoát lãng phí trong xây dựng cơ bản.

Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về quản lý nhà và thị trường bất động sản, triển khai chương trình phát triển nhà ở, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, học sinh - sinh viên, công nhân, cán bộ, công chức và lực Lượng vũ trang trong tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tôi đề nghị ngành Xây dựng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, ra sức thi đua, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017.

Một lần nữa xin chúc tất cả các đại biểu một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới.

 


Số lượt người xem: 1312 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày