SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
5
1
6
3
5
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Ba, 17/01/2017, 13:50

Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2017 của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Kính thưa:        Các đồng chí đại biểu hội nghị!

Năm 2016, do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới; giá cả hàng hoá thị trường tăng cao; nhất là tác động bất lợi của thời tiết, hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn ảnh hưởng rất lớn đến một bộ phận đời sống người dân; công tác thu hút, kêu gọi đầu tư, về nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của các ngành kinh tế, về tạo sinh kế và nâng cao mức sống của người dân, nhất là hộ nghèo trên địa bàn tỉnh… Đã trực tiếp tác động, gây khó khăn chung đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tỉnh nhà.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh và sự cố gắng của các cấp, các ngành nên Tỉnh ta đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trên nhiều lĩnh vực. Trong 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các ngành, các lĩnh vực cơ bản ổn định và có bước phát triển mới; quy mô nền kinh tế tiếp tục tăng; bộ mặt đô thị và nông thôn có sự thay đổi và khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân đa số được cải thiện; văn hóa, văn học nghệ thuật, thể thao đạt được một số kết quả quan trọng; chất lượng giáo dục, đào tạo, công tác khám và chữa bệnh tiếp tục được nâng lên; đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng ngày càng được chăm lo tốt hơn; công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo đạt được những kết quả tích cực, mức sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo được tốt hơn. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Những thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp của các cấp, các ngành, trong đó có Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các Chương trình, Kế hoạch, Đề án đảm bảo đúng tiến độ, các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2016 cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trong báo cáo đã trình bày.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nhà năm qua.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại mà Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần quan tâm, đó là:

- Việc làm, thu nhập của người lao động chưa thật sự ổn định, đời sống của một bộ phận người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động, nhất là tình trạng trốn đóng, nợ đóng các loại bảo hiểm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

- Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn lao động có kiến thức, chuyên môn giỏi, tay nghề cao còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

- Việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều theo số liệu năm 2016 là ta vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, nguy cơ là khó lường vì: Một số ngành, địa phương chưa nhận thức đúng và đầy đủ chính sách này. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả còn ít, chưa thực sự lan tỏa.

- Số trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn thương tích giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao; áp lực học tập đối với trẻ em ngày càng lớn, trong khi đó cơ sở vật chất, địa điểm vui chơi dành riêng cho trẻ em còn rất hạn chế.

- Tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, biện pháp ngăn chặn, xử lý đối tượng nghiện ma túy hiệu quả còn thấp.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2017 là năm khởi động mạnh mẽ các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, do vậy đây là vấn đề thách thức lớn để tạo ra bước đột phá của đầu nhiệm kỳ Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Tôi thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp mà ngành đã đề ra; song - tôi cũng đề nghị các đồng chí cần tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:

- Đề nghị các đồng chí phải bám sát Nghị quyết, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định trọng tâm, trọng điểm tập trung nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, vấn đề thứ nhất là: Nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm và việc làm ổn định cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình Việc làm - Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực việc làm. Đồng thời, chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hợp đầy đủ số lao động trong độ tuổi, lao động chưa có việc làm, lao động mất việc làm; trình độ, tay nghề của người lao động; dự báo nhu cầu lao động trong tỉnh… Trên cơ sở đó, có giải pháp đồng bộ để hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động.

Việc hỗ trợ, giải quyết việc làm phải gắn chặt với đào tạo về chuyên môn, tay nghề, ý thức, kỷ luật lao động cho người lao động, nhất là những ngành, nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, thông qua đó tạo điều kiện tốt nhất để người lao động có việc làm ổn định và có thu nhập cao.

Tăng tần suất và chất lượng các sàn giao dịch việc làm, thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp tuyển dụng người lao động tại chỗ tham gia, kết nối có hiệu quả cung - cầu lao động của tỉnh (có nghĩa là các doanh nghiệp đặt hàng với ta).

Tạo điều kiện và hướng dẫn người lao động tiếp cận và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm, thông qua NHCSXH để giúp người lao động tự tạo việc làm, có sinh kế, tăng thu nhập và mức sống của bản thân và gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững (loại bỏ ý thức trông chờ ỷ lại).

Vấn đề thứ hai là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo

Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Luật Giáo dục nghề nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, tạo cho người lao động, học sinh, sinh viên nhận thức đúng và đầy dủ về học nghề, lập thân và lập nghiệp. Sớm xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đây là cơ sở và định hướng quan trọng cho việc đầu tư, sắp xếp, phát triển hợp lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phục vụ tốt công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Sắp tới đào tạo là phải có địa chỉ sử dụng lực lượng lao động mà ta đã đào tạo ra họ làm gì ? làm ở đâu ? phải rõ ràng → (có con số biết nói) vấn đề này do địa phương chịu trách nhiệm. → nếu nơi nào không rõ ràng, cụ thể như thế thì không cấp vốn đào tạo.

Ngoài ra, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ sư phạm, kỹ năng giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng thực hành cho đội ngũ giáo viên để nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của tỉnh. Lựa chọn, xác định một số nghề, ngành trọng điểm của tỉnh để tham mưu xây dựng Đề án thực hiện nhằm tạo thế mạnh về giáo dục nghề nghiệp trên một số lĩnh vực, tạo ra lực lượng chuyên môn, tay nghề tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vấn đề thứ ba là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cán bộ làm công tác này trước hết là phải có đạo đức, tác phong tốt. Phải tập trung thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ người có công với cách mạng, bảo đảm người thực sự có công với cách mạng được thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi của Nhà nước. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tổng hợp đầy đủ các trường hợp phát sinh yêu cầu hỗ trợ nhà ở cho người có công gặp khó khăn về nhà ở ngoài Đề án đã được phê duyệt để báo cáo Trung ương xem xét, bổ sung, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, trong đó tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu huy động các nguồn lực của xã hội, của doanh nghiệp, cùng với nguồn lực của Nhà nước chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần nâng tỷ lệ hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống khá, giàu so với mức sống trung bình dân cư cùng nơi cư trú. 

Vấn đề thứ tư là: Đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về Giảm nghèo bền vững và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình Việc làm - Giảm nghèo bền vững tnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Giảm nghèo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để thực hiện tốt các Nghị quyết và Kế hoạch nêu trên, trước hết phải tập trung thực hiện tốt công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ và nhân dân nắm đầy đủ chủ trương, định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều, từ đó nâng cao nhận thức, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo của tỉnh.

Đặc biệt là quán triệt Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về vay tiền cất nhà cho hộ nghèo, chứ không còn cơ chế xin cho như trước đây. Vì vậy, các địa phương phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ nghèo trong việc phấn đấu, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu đề xuất Tỉnh ủy giao chỉ tiêu cho các chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc nhận giúp đỡ hộ nghèo trong năm 2017.

Các ngành, các cấp tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo An sinh xã hội, tạo nguồn lực tài chính để hỗ trợ người nghèo. Quy hoạch, xây dựng mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp nhằm hỗ trợ kịp thời người nghèo, người yếu thế, không để họ ở lại phía sau trong tiến trình phát triển của xã hội, của tỉnh nhà.

Vấn đề thứ năm là: Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí về chỉ số cải cách hành chính của Sở, trong đó phải cập nhật, đề xuất bãi bỏ, bổ sung, ban hành mới thủ tục hành chính trên các lĩnh vực ngành quản lý theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu đơn giản thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân, từ đó tạo niềm tin, sự hài lòng của các tổ chức và người dân vào sự quản lý, điều hành và phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

Trước thềm năm mới - Xuân Đinh Dậu 2017, chúc các đồng chí và gia đình: Sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.

Xin cảm ơn !    


Số lượt người xem: 1282 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày