SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
0
2
6
9
5
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Năm, 01/12/2016, 08:25

Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi Lễ Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ cở giới năm 2016

            Kính thưa quý vị đại biểu,

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 phê duyệt chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, đây là năm đầu tiên được triển khai tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước, đợt cao điểm truyền thông lần này nhấn mạnh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng như việc phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; qua đó, vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Kính thưa quí vị đại biểu!

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bạc Liêu cũng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2016 tại các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương, nhất là tăng cường công tác truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo... về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2016; gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

Để tổ chức tốt Tháng hành động năm 2016, thời gian từ 15/11/2016 đến 15/12/2016 với chủ đề “Chung tay xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các ngành, các cấp cần tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động. Các hoạt động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả; có thể gắn với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. Tháng hành động vì bình đẳng giới là tháng tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên toàn địa bàn tỉnh Bạc Liêu làm cho nhận thức này thật sự tiến bộ và bình đẳng trong thời gian tới.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2016; đồng thời, phối hợp các Sở, ngành liên quan tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của mọi người dân về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Triển khai Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 44/KH-SLĐTBXH của Sở Lao động - TBXH về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 đạt hiệu quả.

- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra tháng hành động.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Qua đó, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác này.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng nội dung phát sóng các chương trình cần tập trung phản ánh các hoạt động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2016; thực hiện phóng sự tuyên truyền nội dung bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tôn vinh người tốt việc tốt trong phong trào này.

- Báo Bạc Liêu cần phát động đến các cộng tác viên, là người xác cơ sở tìm hiểu người thật - việc thật để tuyên truyền về chủ đề, các hoạt động liên quan đến Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh tuyên dương, phê phán điển hình...

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 tại địa phương; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành, các đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, có kế hoạch cụ thể và việc làm thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động, tập trung vào chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” làm cho địa bàn từng địa phương không còn diễn ra tình trạng bạo lực phụ nữ và trẻ em gái.

Cuối cùng, kính chúc sức khỏe quí đại biểu, chúc Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đạt hiệu quả cao nhất.


Số lượt người xem: 1346 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày