SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
5
1
8
7
5
Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Thứ Ba, 29/11/2016, 15:10

Phát biểu của đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 tại Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo!

Các em học sinh, sinh viên thân mến!

Trong không khí Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Hôm nay, nhân dịp Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 và lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo; cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa toàn thể quý vị!

Trong quan niệm của dân tộc Việt Nam ta thì người thầy giữ vai trò rất quan trọng, các thế hệ người Việt Nam luôn thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Người thầy không chỉ truyền bá tri thức mà còn là người đào tạo nhân tài cho quốc gia. Từ xưa, người thầy là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Có thầy giỏi thì mới có trò giỏi. Ngày nay, trong quá trình đổi mới giáo dục, đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vai trò, vị thế của người thầy trong xã hội hiện đại càng được nhìn nhận đánh giá theo những quan điểm mới. Các thầy cô đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, tạo nên những lớp người vừa hồng, vừa chuyên, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương củng cố an ninh quốc phòng và phát triển về  kinh tế - xã hội.

Đối với xã hội ta ngày nay, các nhà giáo làm nhiệm vụ trồng người, cùng với gia đình và xã hội có trách nhiệm và vinh dự lớn trong giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, đòi hỏi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phải mẫu mực về đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để xứng đáng được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và xã hội, sự mong mỏi của nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục.

Thời gian qua, đội ngũ thầy, cô giáo của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu cũng không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp đáng trân trọng cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Nhiều thầy cô say sưa, tâm huyết, tận tuỵ với nghề, luôn trăn trở đổi mới, vượt qua tất cả những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện tài năng, đức độ và tạo được uy tín của mình trong môi trường giáo dục nghề nghiệp và trong trái tim các thế hệ học trò. Đó là những bông hoa đẹp trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của địa phương, nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Vì vậy, đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh sinh viên góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho quê hương, đất nước và giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Bạc Liêu.

Trong năm qua, Nhà trường đã thực hiện khá tốt những nhiệm vụ đặt ra theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là: Thực hiện việc sáp nhập Trường TCN vào Trường CĐN; tăng cường công tác tuyển sinh đào tạo nghề đảm bảo chỉ tiêu, năm sau cao hơn năm trước; phát triển liên kết đào tạo, mở rộng hình thức đào tạo vừa học vừa làm; mở các lớp may công nghiệp để cung cấp lao động cho Nhà máy May VINATEX chi nhánh Bạc Liêu, mở nhiều lớp để cấp giấy chứng nhận cho người lái phương tiện thủy nội địa; đồng thời đã tăng cường giới thiệu việc làm cho gần 100% HSSV sau tốt nghiệp có việc làm đúng nghề, thu nhập khá; thực hiện xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, phục vụ cho công tác giảng dạy đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó là việc tích cực tham gia các phong trào, hội thi, đặc biệt là việc Nhà Trường đã xuất sắc đạt giải nhì trong hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc, đạt 2 giải ba và 01 giải khuyến khích trong hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 6 của tỉnh.

Kính thưa các đồng chí!

Năm học 2016 - 2017 bắt đầu khi cả nước đang thi đua sôi nổi thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cán bộ Đảng viên và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XV. Trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là sự hội nhập thị trường lao động ASIAN, đòi hỏi nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bằng những nội dung cụ thể:

1/ Chương trình đào tạo cần tiếp tục đổi mới theo hướng tăng hàm lượng thực hành và đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng đầu ra theo Khung trình độ Quốc gia đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt.

2/ Yêu cầu cấp bách về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ năng lực và trình độ hội nhập trong nước và quốc tế. Đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nghiên cứu khoa học cần đủ về số lượng, hiện đại theo tốc độ phát triển của xã hội.

3/ Yêu cầu về tri thức và kỹ năng mềm của học sinh - sinh viên phải đủ để hội nhập với thị trường lao động toàn cầu. Và, quan trọng hơn, đó là học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường phải tìm được việc làm, làm đúng chuyên ngành đào tạo và có thu nhập cao.

Vì vậy, trong năm học 2016 - 2017 thầy và trò Nhà trường phải tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách để tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Một là, Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Nhà trường cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề, gắn với thị trường lao động. Đặc biệt là dự báo tốt nhu cầu học nghề của người lao động dựa trên định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung vào một số ngành trọng điểm.

Hai là, Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực, tư duy sáng tạo của học sinh, sinh viên. Học đi đôi với hành, lý luận kết hợp với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo vừa đảm bảo tính khoa học, tính hiện đại, đồng thời phải có tính thực tiễn cao, phù hợp với yêu cầu của xã hội; tăng thời lượng thực hành. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Ba là, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ các thầy giáo, cô giáo. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, viên chức trẻ, có trình độ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của trường chất lượng cao.

Bốn là, Triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo nghề theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ, góp phần giải quyết tốt việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

Năm là, Tập trung củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời điều chỉnh và đẩy nhanh tiến độ của Dự án nâng cấp cơ sở vật chất trường CĐN Bạc Liêu, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất Trung tâm đào tạo lái xe ô tô để được cấp phép đào tạo lái xe ô tô trong năm 2017.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy giáo, cô giáo!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Có gì vẻ vang hơn là đào tạo thế hệ sau này góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những thầy giáo tốt là những anh  hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang". Chính sự vẻ vang đó mà mỗi một con người khi đã gắn mình vào nghề dạy học thì dù ở bất kỳ thời đại nào, cũng phải ý thức rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình. Và trước những yêu cầu đổi mới của xã hội đòi hỏi người thầy ngày càng nâng cao cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác nghĩa là phải chuẩn nghề nghiệp.

Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu mong muốn trong thời gian tới trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu phải xây dựng được một đội ngũ những người làm công tác giáo dục, dạy nghề thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên trong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục rèn luyện và thực hiện thành công chức năng giáo dục của mình.iTiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thực sự: “thầy ra thầy, trò ra trò; trường ra trường, lớp ra lớp” và thực hiện tốt lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học thật tốt” để trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thực sự là một địa chỉ đào tạo nghề đáng tin cậy, là nơi thu hút đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật, chất lượng cao của tỉnh và khu vực.

Cuối cùng, một lần nữa Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu tôi xin chúc quý thầy giáo, cô giáo - những người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, những người vẫn đang vượt qua bao khó khăn vất vả đời thường để hoàn thành nhiệm vụ cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Chúc các em Học sinh, sinh viên của trường học tập tốt trong năm học mới!

Chúc trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu gặt hái nhiều thành công trong năm học mới!

Chúc Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay thật vui tươi, phấn khởi và đầy ý nghĩa!

Xin trân trọng cảm ơn!


Số lượt người xem: 1525 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày