SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
1
9
4
7
7
tin tức sự kiện Thứ Năm, 11/04/2019, 07:55

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chỉ thị được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nội dung Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư xây dựng công trình; các đơn vị tư vấn xây dựng công trình; nhà thầu thi công xây dựng công trình; các chủ sử dụng công trình; các cơ quan cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, xã; các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh.

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các nội dung của Chỉ thị. Sở Xây dựng là đơn vị được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Nội dung Chỉ thị:

L Minh Tài


Số lượt người xem: 319 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày