SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
5
0
3
6
8
tin tức sự kiện Thứ Năm, 04/04/2019, 17:00

Bạc Liêu: Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

Để chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, phục vụ đời sống cho người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính thức, hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bạc Liêu nắm sát hoạt động cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và nhu cầu tiêu dùng của người dân; tích cực phối họp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích cho người dân về tác hại của tín dụng đen; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, hạn chế các hoạt động vi phạm pháp luật có liên quan đến tín dụng đen.

Công an tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Ngành ngân hàng, các cơ quan có liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tín dụng đen trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính tri - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, Công an tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ nguy cơ, tác hại của tín dụng đen, giới thiệu các kênh phân phối vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh.

Các cơ quan thông tin của tỉnh phối hợp với Ngành ngân hàng, Công an tỉnh và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của tín dụng đen, các thủ đoạn, hành vi của các đối tượng, tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi để người dân biết phòng ngừa.../.

L Duy

 


Số lượt người xem: 451 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày