SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
6
7
1
5
5
3
tin tức sự kiện Thứ Hai, 25/03/2019, 08:40

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019 và những năm tiếp theo

Để triển khai thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống trên không, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị, yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ.

Nội dung Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh... Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh) trong việc triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng không nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sỹ và toàn dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân cũng như việc thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân; những nội dung cơ bản của Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chiến tranh phá hoại bằng các phương tiện tiến công đường không của địch; hoạt động công tác phòng không nhân dân trong đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc Xã hội chủ nghĩa (1964 - 1972); công tác phòng không nhân dân trong chiến thắng 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (1972)” và công tác phòng không nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và của địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 23/8/2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ cho mọi tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình ở đơn vị, địa phương về hoạt động công tác phòng không nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.../.

L Kim Huế

 


Số lượt người xem: 321 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày