SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
4
0
6
5
0
tin tức sự kiện Thứ Năm, 28/03/2019, 08:05

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh ban hành  để quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong tỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế được áp dụng với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Các nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp thống kê, rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin có liên quan đến các cơ sở, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo việc thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT đúng theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyn hoặc báo cáo cp có thm quyn xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị (nếu có); báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép, đăng ký, quản lý; kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Để thực hiện Quy chế, UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phi hợp với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện./.

Chi tiết:

L Kim Huế

 


Số lượt người xem: 453 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày