SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
0
7
5
8
tin tức sự kiện Thứ Hai, 04/03/2019, 08:00

Đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết như sau.

Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp:

1. Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020;

2. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

3. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020;

4. Dự thảo đề cương nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020.

Các ý kiến đóng góp gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; điện thoại: 02913. 823928; Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn.   

Thời gian đóng góp đến hết ngày 03/4/2019./.

Chi tiết

CTTĐT

 


Số lượt người xem: 685 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày