SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
8
0
7
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 15/02/2019, 14:50

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên.

Mục tiêu của Kế hoạch là cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo dựng một môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh.

Các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch bao gồm: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; rà soát các văn bản pháp luật về đầu tư, kinh doanh, sàng lọc những điểm bất hợp lý, gây ra chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, để nghiên cứu đề xuất hướng xử lý. Các văn bản ban hành cần có đánh giá tác động chi phí, nhất là chi phí không chính thức, gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan soạn thảo; nâng cao hiệu quả tiếp xúc, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức thi hành pháp luật;công khai 100% thủ tục hành chính liên quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, quy hoạch và điều kiện kinh doanh, thuế,... trên trang thông tin điện tử; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả liên cấp, liên ngành, tránh sự chồng chéo, chồng lấn trong thực thi chính sách, pháp luật; tiếp tục kiện toàn, hiện đại hóa bộ máy hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, hạn chế hành vi nhũng nhiễu gây phát sinh những chi phí không chính thức.

Để tổ chức thực hiện Kế hạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Trong đó, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng có chuyên mục tuyên truyền về Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và nội dung Kế hoạch này./.

Chi tiết:

L Hưởng

 


Số lượt người xem: 802 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày