SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
5
0
5
3
5
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 25/01/2019, 09:25

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2019 được UBND tỉnh ban hành với mục đích tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với thanh niên và công tác thanh niên; góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống văn hóa, vì cộng đồng; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, tay nghề cho thanh niên; quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý giỏi trong cơ quan nhà nước và các tổ chức khác; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đòi sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện.

Sở Nội vụ là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý giỏi trong cơ quan nhà nước và các tổ chức khác; làm đầu mối giúp UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện và tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo nội dung Kế hoạch./.

Chi tiết

Lê Thiện

 


Số lượt người xem: 744 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày