SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
8
2
0
1
tin tức sự kiện Thứ Năm, 24/01/2019, 08:40

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với ngưòi chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng đối vói người chấp hành xong án phạt tù; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án phạt tù trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, không tái phạm tội; quá trình triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, gắn với lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch.

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh phân công trách nhiệm cho Công an tỉnh chủ trì, giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Kế hoạch này; phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng./.

Chi tiết:

L. Huế

 


Số lượt người xem: 934 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày