SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
7
8
1
5
tin tức sự kiện Thứ Tư, 23/01/2019, 16:25

Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của tỉnh và các đơn vị, địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai xác dịnh Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của tỉnh và các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính bằng đnh lượng, xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu; trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm chỉ đạo cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để có các điều chỉnh về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong việc triển khai công tác cải cách hành chính hàng năm, thực hiện tt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổng hp và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh; đề xuất UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018; Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đúng thi gian quy định./.

Chi tiết:

L. Tâm

 


Số lượt người xem: 489 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày