SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
1
0
2
7
4
9
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 18/01/2019, 16:10

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh quyết định ban hành để quy định các nội dung bảo vệ môi trường trong nuôi tôm siêu thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng Quy định là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu (gọi tắt là cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã).

Nội dung Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh quy định cụ thể về địa điểm nuôi, các yêu cầu về bảo vệ môi trường, hệ thống ao, xử lý nước thải và chất thải, quản lý dịch bệnh, lao động kỹ thuật, hệ thống điện.

Để tổ chức thực hiện Quy định, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương có liên quan. Trong đó, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ môi trường trong nuôi tôm siêu thâm canh./.

Chi tiết:

Lê Quyên

 


Số lượt người xem: 260 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày