SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
1
0
2
8
0
0
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 18/01/2019, 10:50

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Sáng 17/01, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, kiên quyết của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp; các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã thực hiện khá tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Năm qua, ngành tổ chức xây dựng đảng đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo đúng lộ trình đề ra. Đến nay, tỉnh đã giảm 03 Sở, 20 tổ chức bên trong, tăng 01 tổ chức bên trong; Các ban Đảng tinh giản 06 tổ chức bên trong. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ lực lượng vũ trang”, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang. Năm 2018, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp trên 1.000 đảng viên, nâng tổng số lên trên 25.800 đảng viên, với 340 tổ chức cơ sở đảng và 1.655 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện việc tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, giảm đầu mối trực thuộc gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019 là năm đầu khởi động công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo sự chỉ đạo của Trung ương. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng còn nặng nề hơn năm 2018, để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền các cấp trong tỉnh, nhất là các đồng chí cán bộ trong ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi hành chính công vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phấn đấu vượt bậc để vượt qua khó khăn và tích cực tổ chức thực hiện thật tốt những nhiệm vụ đã đề ra./.

Kiều Ngân

 


Số lượt người xem: 2981 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày