SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
0
1
6
tin tức sự kiện Thứ Bảy, 29/12/2018, 09:45

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng vừa được UBND tỉnh ban hành với mục đích triển khai sâu rộng nội dung Luật Quốc phòng trong toàn tỉnh, qua đó giúp cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được tình hình, nhiệm vụ cách mạng; đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và những vấn đề cơ bản về quốc phòng.

Yêu cầu của Kế hoạch là cấp ủy, Lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức quán triệt sâu sắc Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, chất lượng; đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp và ưu thế của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Quốc phòng năm 2018 tập trung vào nguyên tắc hoạt động, chính sách của Nhà nước về quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ công dân về quốc phòng. Các hình thức tuyên truyền bao gồm: Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Luật quốc phòng; sau hội nghị tập huấn toàn quốc, UBND tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến cho cán bộ chủ chốt các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về quốc phòng trong quý II năm 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tham gia; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động cộng đồng, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trong đó, các cơ quan thông tin, báo chí có nhiện vụ tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng, gương người tốt việc tốt trong xây đựng nền quốc phòng toàn dân./.

L. Kim Huế

 


Số lượt người xem: 386 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày