SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
5
9
5
tin tức sự kiện Thứ Ba, 04/12/2018, 14:55

Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu phê duyệt phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Quy chế được ban hành để quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định dự án đu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu phê duyệt phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

Mục tiêu phối hợp là tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thực hiện song song các công tác: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu phê duyệt phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xây dng, kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng theo quy định hiện hành. Phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất, khách quan, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mỗi cơ quan, đơn vị, tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo Quy chế; phát huy vai trò, trách nhiệm của các bên trong công tác phối hợp; đảm bảo quy trình phối hp rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính v thm định tại cơ quan mình và niêm yết công khai đ thực hiện.

Chi tiết:

L. Tài


Số lượt người xem: 811 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày