SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
0
2
9
tin tức sự kiện Thứ Ba, 04/12/2018, 14:50

Quy chế hoạt động của công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu

Quy chế hoạt động của công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành để quy định cơ cấu, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu.

Theo nội dung Quy chế, cơ cấu công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh bao gồm: Công chức đầu mối cấp tỉnh, công chức đầu mối cấp huyện, công chức đầu mối cấp xã và công chức kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh. Công chức đầu mối các cấp làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm; giúp Lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ được phân công; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC của Văn phòng UBND tỉnh; công chức kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ chuyên trách.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ vai trò trung tâm liên lạc, chia sẻ thông tin hai chiều giữa Văn phòng UBND tỉnh và công chức đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Văn Phòng UBND tỉnh là đơn vị được giao trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chi tiết:

L. Thúy


Số lượt người xem: 558 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày