SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
7
5
5
tin tức sự kiện Thứ Tư, 27/05/2020, 11:05

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Theo nội dung Quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chi đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về cơ cấu tổ chức và biên chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Các phòng và đơn vị trực thuộc như sau:

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Các chi cục thuộc: Chi cục Thủy sản; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Giống Nông nghiệp; Ban Quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh; Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ ven biển.

Theo nội dung Quyết định, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương do Giám đốc Sở quyết định theo tiêu chuẩn chức danh theo quy định của pháp luật và Quy trình bổ nhiệm cán bộ do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành, sau khi có ý kiến hiệp y bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ. Riêng chức danh Chánh Thanh tra Sở phải có hiệp y thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra tỉnh.

Nội dung Quyết định

L. Mẫn


Số lượt người xem: 218 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày