SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
6
1
0
tin tức sự kiện Thứ Tư, 27/05/2020, 09:15

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng làm việc với tỉnh Bạc Liêu về công tác phát triển các dự án điện

Ngày 26/5, Đoàn cán bộ ca Bộ Công Thương do đng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng B Công Thương làm Trưởng Đoàn đã đến khảo sát thực địa tại địa điểm dự án nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu (tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình)làm vic vi UBND tnh Bc Liêu v công tác phát trin các d án đin và tiến đ trin khai d án nhà máy nhit đin khí LNG Bc Liêu.

Tiếp và làm vic với Đoàn có đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tch UBND tnh cùng Lãnh đo mt s S, Ngành tnh và Lãnh đo huyn Hòa Bình.

Phát biu ti bui làm vic, đng chí Hoàng Quốc Vượng cho biết, hiện nay, nước ta còn nhiu khó khăn trong phát triển năng lượng đ phc v phát trin kinh tế - xã hi. Đ gii quyết những khó khăn trên, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ các phương án, trong đó có phương án xây dựng các d án đin gió, đin mt tri, vì ưu điểm của các d án này là tiến đ xây dng nhà máy rất nhanh, sớm đưa vào vận hành và cung ng đin. Đc bit, Bc Liêu là tnh tiên phong trong vic phát trin các d án đin gió, đin khí.

Thứ trưởng B Công Thương Hoàng Quốc Vượng (bìa trái) khảo sát địa điểm dự án Nhà máy điện khí LNG

Báo cáo ti bui làm vic, đại diện Sở Công Thương đã báo cáo khái quát v công tác phát trin đầu tư các nhà máy điện ti Bc Liêu và tiến đ đầu tư dự án nhà máy nhit đin khí LNG Bc Liêu. Theo đó, UBND tnh đã phê duyt chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện khí t nhiên hóa lỏng (LNG) Bc Liêu thuc Trung tâm nhit đin LNG Bc Liêu vi tng công sut 3.200 MW, tng mc đầu tư 93.600 tỷ đng. Dự án s hoàn thành công tác chun b đu tư vào cui tháng 12/2020 và hoàn thành công tác thc hin đầu tư vào tháng 12/2027. Đng thi, tnh cũng đã chun b sẵn sàng điều kin v đt đ xây dng T hợp nhà máy phát điện trên bờ được đặt ti xã Vĩnh Hu A, huyn Hòa Bình vi diện tích 40ha và xác định v trí t hp kho cng LNG nm trên vùng bin tnh Bc Liêu vi 100ha và cách vị trí nhà máy điện 35km. Ch đầu tư dự án là công ty Delta Offshore Energy.Ltd (DOE) đang quyết lit thc hin các công tác chun b đu tư theo đúng cam kết.

Tình hình thc hin các dự án đin gió theo quy hoch phát trin đin gió tnh Bạc Liêu giai đoạn đến 2020 - 2030 đã hoàn thành giai đon 1 và 2 vi quy mô công sut 99,2MW. D án đầu tư hoàn thành năm 2016, đến nay đã phát lên lưới đin Quc gia trên 1 t KWh vi giá bán đin là 9,8 Uscents/KWh. Các d án đã khi công gm 3 dự án như nhà máy điện Hòa Bình 1 - giai đon 1 (công sut 50MW), đang trin khai thi công móng trụ tua bin, đường dây 110KV và Nhà máy điều hành. D kiến hoàn thành đi vào hoạt đng vào quý II/2021. Nhà máy điện Đông Hi 1 - giai đon 1 (công sut 50MW) đã hoàn thành 5/13 tr tua bin, đang triển khai thi công đường dây 110KV và nhà điều hành. Hin nay, ch đầu tư đang tập trung đy nhanh tiến đ d kiến phát điện thương mại đợt 1 vào tháng 11/2020. Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 (công sut 142MW) đang hoàn thành hồ sơ thiết kế theo điu chnh công sut tua bin gió t 2 MW lên 3 MW. D kiến hoàn thành đóng điện trước tháng 11/2021.

Ti bui làm vic, tnh Bạc Liêu đã kiến ngh Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị trong ngành và phi hp với các cơ quan có các giải pháp thích hp, hiu qu đ tránh ri ro, chm tiến độ các d án; đề ngh Bộ Công Thương hướng dn định hướng v ni dung hp đng PPA s ký kết vi ch đầu tư dự án, làm cơ sơ để EVN bt đầu đàm phán...

Quang cảnh buổi làm việc

Ti bui làm vic, các đi biu đã có nhiu ý kiến trao đi xung quanh các vn đ v các d án điện năng lượng tái to khu vực ĐBSCL cũng như tỉnh Bạc Liêu, vn đ b sung quy hoch các d án đin gió; giá đin và hp đng mua bán đin ca EVN...

Phát biu ti bui làm việc, Chủ tch UBND tnh Dương Thành Trung cho rng, Bc Liêu là mt tnh còn nghèo, thu ngân sách thp, vì vy tnh xem d án đin gió, đin khí là cánh ca mở ra hướng đi mnh m cho Bc Liêu phát trin kinh tế - xã hi. Thi gian qua, Bạc Liêu đc bit quan tâm h trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các vướng mc liên quan đến vic trin khai các d án đin gió, đin khí, trong đó tnh đã thành lp t công tác đc bit nhằm giúp các nhà đầu tư giải phóng mt bng sm nht đ thi công các dự án và thi công các đường truyn ti. Ch tch UBND tnh cam kết với các nhà đầu tư sẽ làm tt công tác gii phóng mt bng, tạo cơ chế tt nht cho các d án, đng thi kiến ngh các B, Ngành Trung ương sm xem xét tháo g kp thời các khó khăn cho nhà đầu tư. Ch tch UBND tỉnh Dương Thành Trung cũng mong muốn, các nhà đầu tư phối hp cht ch vi tnh đ trin khai d án đúng tiến đ đã cam kết, góp phn b sung vào ngun đin quc gia, đáp ng tt nhu cu đm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Thứ trưởng B Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biu kết thúc bui làm vic, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho rng: Chuyến công tác này nhm xem xét, kho sát, qua đó có các gii pháp giúp tnh Bạc Liêu đẩy nhanh tiến đ các d án trong lĩnh vực năng lượng, trong đó trng tâm là d án đin gió, đin khí. Theo Thứ Trưởng, sau khi Chính ph cho phép rút nhà máy nhit đin Cái Cùng khỏi sơ đồ đin 7, thì dự án nhà máy điện khí LNG là nhà máy điện khí đầu tiên được đầu tư xây dng do nhà đầu tư nước ngoài thc hin. Đc bit, khi nhà máy triển khai và đưa vào hoạt đng s góp phn đóng góp vào nguồn năng lượng Quc gia. Vì vy, Thứ trưởng Bộ Công Thương đ ngh Ch đầu tư và các đơn vị liên quan trc thuc B sm hoàn thành các hồ sơ, báo cáo khả thi theo tiến đ; hoàn thành các tha thun khung v mua bán điện. Đây là dự án rt quan trọng, được xem như là dự án điểm do nhà đầu tư nước ngoài trin khai thc hin ti Bc Liêu nên Bộ Công thương s ch đạo các đơn vị trc thuc tp trung tháo gỡ các vướng mc trong quá trình trin khai và vn hành d án.

Đức Hình


Số lượt người xem: 675 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày