SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
3
0
4
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 15/11/2019, 15:35

Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp

Tỉnh Bạc Liêu vừa có Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” “Kế hoạch phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; thực hiện thí điểm hỗ trợ kinh phí cho 07 cán bộ trẻ về làm việc ở 07 HTX tham gia đề án thí điểm theo Quyết định của UBND tỉnh.

Về yêu cầu, việc thực hiện đưa cán bộ trẻ về làm việc tại các HTX tham gia đề án thí điểm phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục theo Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuân thủ đầy đủ các quy định theo Thông tư số 340/2016/TT- BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính; thực hiện thí điểm đối với các hợp tác xã tham gia đề án thí điểm theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh; đảm bo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các HTX; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đ cán bộ trẻ tiếp tục gắn bó, cống hiến, đóng góp cho các HTX, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho HTX; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo đầy đủ, kịp thời về UBND tỉnh; các HTX tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm việc lựa chọn và ký hợp đồng lao động với cán hộ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Về mức hỗ trợ: Mỗi cán bộ được ngân sách h trợ lương tối thiểu/tháng; áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV năm 2019 theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, thời gian hỗ trợ 24 tháng.

Tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ trẻ thí điểm: Không quá 35 tuổi đối với nữ, 40 tuổi đối với nam; có trình độ chuyên môn kỹ thuật các lĩnh vực nông nghiệp, kế toán, các ngành kinh tế,... Từ cao đẳng trở lên để áp dụng tiến bộ khoa học, k thuật vào sản xuất kinh doanh, kế toán hợp tác xã, quản trị hợp tác xã...; có cam kết công tác lâu dài tại hợp tác xã.

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện./.

Lê Quang Trạng

 


Số lượt người xem: 430 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày