SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
7
5
1
tin tức sự kiện Thứ Tư, 06/11/2019, 15:05

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tỉnh Bạc Liêu vừa có Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Việc kiểm tra nhằm đôn đốc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nắm bắt kịp thời, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, mt cửa liên thông; tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản liên quan. Trong đó, tập trung vào kiểm tra tình hình, kết quả và khó khăn, vướng mắc trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thời gian thực hiện kiểm tra là từ 25/11/2019 đến 10/12/2019; các đơn vị được kiểm tra ba gồm: Trung tâm Hành chính công thị xã Giá Rai, Trung tâm Hành chính công huyện Phước Long và Trung tâm Hành chính công huyện Hòa Bình./.

L.Thủy

 


Số lượt người xem: 320 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày