SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
2
1
9
3
tin tức sự kiện Thứ Tư, 17/07/2019, 08:10

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ

Ngày 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu

D và ch trì Hi ngh tại điểm cu tnh Bc Liêu có đng chí Vương Phương Nam, Phó Ch tch UBND tnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, năm 2019, ngành Nội vụ xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho Bộ, Ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật; bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý kịp thời vi phạm, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo báo cáo của BNi vụ, với phương châm hành động của năm“Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin", ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những kết quả tích cực.

Theo báo cáo của 61 địa phương, đến nay có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của UBTVQH, theo đó, toàn ngành Nội vụ đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm đảm kịp tổ chức Đại hội Đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020. Triển khai Đề án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết đã được Trung ương thông qua, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các Bộ, Ngành xây dựng khung về hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính tr, làm tiền đề cho việc cải cách chính sách tiền lương theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu liên quan đến công tác cải cách hành chính; sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy; các vấn đề về công chức, công v. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vụ Nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục tiến hành đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Thông báo số 202-TB/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đán sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/8/2019./.

Đức Hình

 


Số lượt người xem: 732 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày