SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
2
1
2
6
tin tức sự kiện Thứ Bảy, 13/07/2019, 08:55

Sửa đổi, bổ sung về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên đa bàn tỉnh Bc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: Giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường về đất; thu hồi và bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng; bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn; hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân thuê quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Nội dung Quyết định quy định rõ, trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt và không áp dụng theo quy định của Quyết định này.

Để tổ chức thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, cùng liên ngành nghiên cứu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/7/2019./.

Nội dung chi tiết:

L. Minh Tài

 


Số lượt người xem: 1477 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày