SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
5
0
1
0
1
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 05/07/2019, 08:40

Thông tin hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh tại trận Giồng Bốm

Thực hiện Công văn số 2823/UBND-KGVX ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.

S Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thiện được 12 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh tại trận Giồng Bm.

Để Bộ Lao động - Thương binh và hội kịp thời xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 trường hợp nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị đăng tải thông tin về những trường hợp đã nêu trên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, tham gia ý kiến gửi về Sở Lao động - Thương binh và hội tổng hợp, cụ thể như sau:

Hồ sơ liệt sĩ:

1. Bà: Nguyễn Thị Lánh:

- Sinh năm: 1907.

- Nguyên quán: Xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tnh Bạc Liêu.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bm.

2. Ông: Phạm Văn Tao:

- Sinh năm: 1926.

- Nguyên quán: Xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tnh Bạc Liêu.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bm.

3. Ông: Phạm Văn Khuê

- Sinh năm: 1912.

- Nguyên quán: Xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tnh Bạc Liêu.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bốm.

4. Ông: Hà Văn Cai

- Sinh năm:....

- Nguyên quán: Xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bm.

5. Ông: Trần Văn Lượm:

- Sinh năm: 1882.

- Nguyên quán: Xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tnh Bạc Liêu.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bốm.

6. Ông: Phan Văn Chia:

- Sinh năm: 1914.

- Nguyên quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tnh Bạc Liêu.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bốm.

7. Ông: Lê Văn Từ:

- Sinh năm: 1911.

- Nguyên quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tinh Bạc Liêu.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bốm.

8. Ông: Trần Văn Chiếu:

- Sinh năm: 1932.

- Nguyên quán: Xã Thuận An, huyện Hà Tiên, tinh Kiên Giang.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bốm.

9. Ông: Tô Văn Kiên:

- Sinh năm: 1927.

- Nguyên quán: Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bm.

10. Ông: Nguyễn Văn Trọng:

- Sinh năm: 1920.

- Nguyên quán: Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến .

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bốm.

11. Ông: Nguyễn Văn Chơi

- Sinh năm: 1921.

- Nguyên quán: Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bốm.

12. Bà: Châu Thị Tỵ:

- Sinh năm: 1896.

- Nguyên quán: Xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

- Hy sinh ngày: 15/4/1946.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sĩ.

- Nơi hy sinh: Tại trận Giồng Bm.

Mọi thông tin có liên quan đến những trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ tại trận Giồng Bốm xin được gửi về:

Phòng Người Có công - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh Bạc Liêu, địa chỉ: số 52/3, Đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; số điện thoại: 02913.952.0817./.

Chi tiết:

Hồng Lê

 


Số lượt người xem: 505 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày