SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
9
9
3
9
9
Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định Thứ Ba, 19/03/2019, 00:35
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019  (14/01)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu . Ủy ban nhân dân ...
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018  (13/01)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu ...
Xem theo ngày Xem theo ngày