SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
9
9
1
4
8
Dự án – Hạng mục đầu tư Thứ Ba, 19/03/2019, 00:14
Các dự án kêu gọi đầu tư xã hội hóa bức xúc và dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ-du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (28/05)
Tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư xã hội hóa bức xúc và Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018. Quang cảnh phiên họp thông qua dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các dự án ...
Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/11)
Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 09/11/2017. Theo nội dung Quy định, UBND tỉnh Bạc Liêu cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh với mức ưu đãi nhất theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định ...
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu  (21/06)
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”. Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu có nêu rõ các nội dung như: Tên dự án, hình thức đầu tư, quy mô dự án và ...
Xem theo ngày Xem theo ngày