SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
2
1
1
8
9
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 16/12/2019, 08:41
Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019  (19/04)
Để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019. Kế hoạch được xây dựng với mục đích: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội, nhằm ...
Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (16/04)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; từng bước hạn chế ...
Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (11/04)
Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2019. Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực ...
Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/04)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 (Luật) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh xây dựng nhằm mục đích xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh để bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất. Yêu cầu của Kế hoạch là bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND ...
Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019  (04/04)
Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn năm 2019. Kế hoạch được ban hành nhằm tập trung tuyên truyền có chiều sâu, mang tính giáo dục cao, nêu bật được ý nghĩa của các ngày lễ lớn trong năm và thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Bạc Liêu; ...
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (25/03)
Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019 được UBND tỉnh ban hành với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, ...
Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018  (23/03)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Mục đích, yêu cầu Kế hoạch đặt ra là xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, xã, thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo triển ...
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính  (18/03)
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được ban hành. Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm ...
Bạc Liêu: Phát động phong trào thi đua với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”  (18/03)
Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V. UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các ...
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019  (16/03)
Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh được ban hành với mục đích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2019); kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - ...
Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030  (16/03)
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “Về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung trên. Mục đích của Kế hoạch là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “Về đẩy ...
Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/03)
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trên ...
Chương trình hành động du lịch năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu  (05/03)
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời tận dụng tối đa những cơ hội, điều kiện thuận lợi để du lịch Bạc Liêu phát triển, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động du lịch năm 2019. Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch là doanh thu du lịch - dịch vụ phấn đấu ...
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm  (05/03)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Sở Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu chung của kế hoạch là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, đảm bảo duy trì tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đạt > 95 %. ...
Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  (05/03)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019. Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống của người dân và từng hộ gia đình của người lao ...
Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2020  (05/03)
Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 được UBND tỉnh ban hành với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của Bạc Liêu, nâng cao vị thế và uy tín của Bạc Liêu đối với các tỉnh thành trong khu vực, trong ...
Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/02)
Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Các nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền, ...
Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng  (21/02)
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Mục tiêu của Kế hoạch là bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, ...
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (21/02)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành với những nội dung cơ bản như sau: Trung tâm phục vụ hành chính Công tỉnh ứng dụng CNTT trong phục vụ người dân và doanh nghiệp (Ảnh HL) Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan ...
Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019  (21/02)
Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Bạc Liêu, đây được xem là năm “Nước rút” để tăng tốc, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu. UBND tỉnh Bạc Liêu đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019. UBND tỉnh triển khai kế hoạch công tác năm 2019 Thông ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày