SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
5
2
3
5
3
Cộng đồng ASEAN Thứ Tư, 20/11/2019, 01:35
Tổng quan Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC)  (22/08)
1. Quá trình hình thành ý tưởng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn kết, sống đùm bọc và chia sẻ, hướng tới người dân, chăm lo cho thể chất, phúc lợi, môi trường sống ngày càng tốt hơn của người dân, ...
Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN  (21/08)
I. Giới thiệu chung về Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) 1. Quá trình hình thành trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Năm 2003, ASEAN đã quyết định thúc đẩy Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) (sau này đổi thành Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC)), với tư cách là một trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Cộng đồng Chính trị-An ninh ...
Xem theo ngày Xem theo ngày