SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
6
4
7
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Thứ Năm, 11/04/2019, 08:05

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 (Luật) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh xây dựng nhằm mục đích xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh để bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất.

Yêu cầu của Kế hoạch là bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm từ ngày 01/7/2019 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trong phạm vi toàn tỉnh.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Rà soát văn bản pháp luật; xây dựng văn bản thi hành Luật; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện Kế hoạch; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý; hằng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Nội dung Kế hoạch:

L. Kim Huế


Số lượt người xem: 3371 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày