SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
2
8
3
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Thứ Bảy, 23/03/2019, 08:40

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục đích, yêu cầu Kế hoạch đặt ra là xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, xã, thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; việc triển khai thi hành Luật phải đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan; các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Các nội dung triển khai bao gồm: Tuyên truyền và phổ biến Luật Đặc xá năm 2018; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về đặc xá; kinh phí thực hiện.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Các Sở, Ban, Ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chức thành viên, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện những nội dung cụ thể được nêu trong Kế hoạch; Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Chi tiết

L Kim Huế

 


Số lượt người xem: 3248 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày