SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
2
0
8
9
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Thứ Hai, 11/03/2019, 14:25

Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể được phân công; Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo triển khai gửi về Chính phủ đúng thời gian quy định.

Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân, tổ chức của Công an nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân. Đặc biệt, Luật  đã quy định cụ thể về hệ thống cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân, trong đó nêu rõ cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, một trong những điểm mới, nổi bật trong Luật Công an nhân dân năm 2018 là đưa công an xã trở thành lực lượng thuộc tổ chức của Công an nhân dân. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019./.

Chi tiết

Lê Kim Huế

 


Số lượt người xem: 3341 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày