SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
1
3
2
3
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Thứ Tư, 04/09/2019, 15:45

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1059/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023.

Mục tiêu của Đề án nhằm giúp cán b, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm bắt được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới và trong khu vực hiểu đầy đủ, chính xác hơn về chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam nói chung, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng; xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, thành viên của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, có trách nhiệm, luôn tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế và sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức chung, hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững.

Nội dung của Đề án bao gồm: Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tổ chức tập huấn về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, pháp luật Việt Nam, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam; làm phim tuyên truyền; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

Thời gian thực hiện Đề án: Hết quý IV/2019, hoàn thành việc biên tập, phát hành tài liệu phục vụ cho tuyên truyền; hết quý I/2020 tổ chức tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam; hết quý III/2020 tổ chức tọa đàm về Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng; quý I/2021 phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam; quý IV/2021 hoàn thành cuộc thi và sơ kết thực hiện Đề án, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền những năm tiếp theo; từ quý I/2021 đến quý IV/2023, tiếp tc tuyên truyền Luật Cảnh sát biển trên phạm vi cả nước, tập trung ở 28 tỉnh, thành phố ven biển và các lực lượng chức năng thuộc Bộ, Ngành có liên quan tới biển./.

Nguyễn Chinh

 


Số lượt người xem: 2717 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày