SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
2
2
8
9
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Thứ Tư, 10/07/2019, 14:45

Điểm mới của Luật Đầu tư công năm 2019

Luật Đầu tư công 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có 06 chương, 101 điều với những điểm mới nổi bật như: Luật thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, đặc biệt là phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; đẩy mạnh việc phân cấp cho các địa phương trong việc quyết định chủ trương đầu tư; đổi mới phương thức kế hoạch hóa, đơn giản hóa việc xác định dự kiến kế hoạch vốn; tăng cường hơn tính công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công.

Luật Đầu tư công đã tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Trong đó, đáng chú ý nhất là phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đưa vấn đề này trở thành một nội dung của thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, và do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thẩm định (trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở tổng số vốn kế hoạch trung hạn của đơn vị mình được cấp có thẩm quyền phân bổ.

Đáng chú ý, Luật khi được thực thi sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức kế hoạch hóa, nhằm đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế, khắc phục được vướng mắc lớn nhất về đầu tư công trước đây./.

Chi tiết Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14

Nguyễn Chinh

 


Số lượt người xem: 2670 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày