SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
5
0
6
9
8
Tin tức – Sự kiện Thứ Hai, 08/04/2019, 16:45

Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn về việc tuyên truyền Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Hội thi cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 25/3/2019 đến ngày 19/5/2019, được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và bảng đội tuyển với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa.

Thông tin chi tiết về Hội thi, thể lệ Hội thi được đăng tải trên website, các báo của Đoàn và trang thông tin chính thức của Hội thi:

- Website của Trung ương Đoàn: www.doanthanhnien.vn;

- Website của TW Hội Sinh viên Việt Nam: www.hoisinhvien.com.vn;

- Website chính thức của cuộc thi: www.anhsangsoiduong.vn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo, đài trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng về Hội thi; riêng Sở Giáo dục, Khoa hoạc và Công nghệ thông báo và triển khai Hội thi trong hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh./.

 

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019

CTTĐT

 


Số lượt người xem: 895 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày