SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
7
5
4
1
Tin tức – Sự kiện Chủ Nhật, 06/01/2019, 09:45

Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Ngày 05/01, Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh phi hp vi Tnh y Bc Liêu t chc Hi tho khoa hc cp Quc gia vi ch đ “Phát trin kinh tế tư nhân trong bối cnh toàn cu hóa và cách mng công nghip ln th 4”.

D Hi thảo có Giáo sư, Tiến s Nguyn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đng, Ch tch Hi đng Lý lun Trung ương, Giám đc Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh; đng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh y; đi din lãnh đo các B, Ngành Trung ương, các Vin nghiên cứu, Trường Đi hc và lãnh đo mt s tnh trong khu vc đng bng sông Cu Long.

 

Quang cảnh buổi Hội thảo

Phát biu chào mng Hi tho, Tiến s Lâm Th Sang, Phó Ch tch UBND tnh nhn mnh: Qua gn 35 năm đi mi, Đảng và Nhà nước ta đã nhn thức được v trí, vai trò ca nn kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiu thành phn, định hướng XHCN. Đng thi, có chính sách to điu kin cho nn kinh tế tư nhân phát trin không ngng ln mnh, tr thành mt trong nhng nhân t quan trng thúc đy phát trin đất nước….Tnh Bc Liêu, vi tiềm năng, dư địa hin có đ phát trin, cùng các mc tiêu mà tnh đt ra t nay đến cui nhim k thoát khi tình trng tỉnh nghèo, vươn lên nhóm các tỉnh khá ca khu vc và trung bình ca cả nước. Bc Liêu mong mun, qua Hi thảo này, các đại biu trao đi, tho lun phân tích sâu sc và rút ra nhng kết lun đúng đn, mang tính khoa hc cao đ hi tho đt hiu qu cao nht.

Ti Hi tho, các đi biu đã tho lun, trao đi tp trung các nội dung như: Đổi mi chính sách phát trin kinh tế tư nhân trong điều kin cách mng công nghip 4.0; Kinh tế tư nhân-động lc quan trng trong nn kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tác đng ca cách mng công nghip 4.0 đến phát trin kinh tế tư nhân ở Vit Nam trong giai đon hin nay; Mt s gii pháp đ phát trin kinh tế tư nhân ở ĐBSCL hin nay; Gii pháp thu hút đầu tư và ứng dng khoa hc công ngh trong phát trin nông nghiệp vùng ĐBSCL thời đi công nghip 4.0…

Phát biu ti Hi thảo, Giáo sư, Tiến s Nguyn Xuân Thng đánh giá cao nhng ý kiến góp ý, nhng đ xut, kiến nghị cũng như những gii pháp ca các nhà khoa hc, các doanh nghip nêu ti Hi tho. Đng thi khng đnh Hi tho ln này có ý nghĩa rt quan trng, nhm kho sát thc tin, đúc kết thành lý lun, đ xut nhng gii pháp cho Đảng và Nhà nước làm căn cứ đ ban hành chính sách phát trin kinh tế xã hi trong giai đon ti.

Kiều Ngân


Số lượt người xem: 751 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày