SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
3
9
0
2
6
Tin tức – Sự kiện Thứ Năm, 27/04/2017, 08:45

Triển khai Quyết định thành lập Tổ công tác nâng cao chỉ số PCI và PAPI cấp tỉnh

Ngày 26/4, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định về việc thành lập Tổ công tác về nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và Tổ công tác về nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI. Dự họp có ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Tổ công tác về nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (Tổ công tác) có 18 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung làm Tổ trưởng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Minh Chiến làm Tổ phó Thường trực. Tổ công tác có nhiệm vụ phân tích, đánh giá chỉ số PCI qua các năm để tìm ra nguyên nhân làm tăng, giảm điểm các chỉ số thành phần của tỉnh Bạc Liêu; xây dựng Chương trình hành động cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động nêu trên; theo dõi, đánh giá, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

 

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh KN)

Tổ công tác về nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI (Tổ công tác) có 16 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung làm Tổ trưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Như Nguyện làm Tổ phó Thường trực. Tổ công tác này có nhiệm vụ phân tích, đánh giá chỉ số PAPI qua các năm để tìm ra nguyên nhân làm tăng, giảm điểm các chỉ số thành phần của tỉnh Bạc Liêu; xây dựng Chương trình hành động cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động nêu trên; theo dõi, đánh giá, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2012 đến 2016, chỉ số năng lực cạnh trạnh của tỉnh PCI liên tục giảm so với các năm trước. Cụ thể, năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đứng hàng thứ 41 trong tổng số 63 tỉnh, thành trong cả nước, được xếp trong nhóm có chất lượng điều hành kinh tế khá. Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từ nay đến năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm là cải thiện tối đa môi trường đầu tư của tỉnh, hướng đến tạo sự thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị doanh nghiệp đến đầu tư và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung đề nghị các thành viên trong 2 Tổ công tác, Lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương phải có kế hoạch, chương trình cụ thể để chỉ đạo, thực hiện, nhằm phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đối với việc nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung cho rằng: Đây là thước đo về sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp. Vì vậy, để tạo sự hài lòng cho người dân thì không chỉ cấp tỉnh mà ngay từ cấp cơ sở cũng phải có bước đột phá, trong đó trọng tâm là phải đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất khi người dân tiếp cận và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, sau cuộc họp này, các thành viên 2 Tổ công tác, Lãnh đạo các sở, ngành địa phương phải quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện để tỉnh Bạc Liêu nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, không chỉ trong năm 2017 mà trong những năm tiếp theo./.

Kiều Ngân


Số lượt người xem: 1627 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày