SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
1
7
5
8
Xây dựng nông thôn mới Thứ Ba, 30/06/2020, 10:35

Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm

Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và kết nối liên hoàn với hệ thống đường từ xã về ấp, ấp liền ấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phạm vi áp dụng của Kế hoạch là hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, bao gồm: Đường trục từ xã xuống ấp; đường trục ấp nối ấp phù hợp với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của các xã bị hư hỏng cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Thời gian thực hiện của Kế hoạch được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn cao điểm 1 là từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 6/2020, để chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện; giai đoạn cao điểm 2 là từ tháng 7/2020 đến cuối năm 2020, để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông vận  tải định kỳ hàng tháng, hàng quý, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai của các địa phương; trong đó chú trọng kiểm tra khối lượng thực hiện, biện pháp tổ chức thi công, chất lượng công trình, kịp thời cảnh báo, nhắc nhở, hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn địa phương trong việc sử dụng hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã được UBND tỉnh phê duyệt, công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình; kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ và cuối năm báo cáo UBND tỉnh; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các đề xuất, kiến nghị của địa phương; hàng tháng, hàng quý, đột xuất, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương về UBND tỉnh; thực hiện các nội dung khác do Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp dường giao thông nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm phân công.

Nội dung Kế hoạch

L. H Khanh

 


Số lượt người xem: 26 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày