SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
9
3
9
Thông tin chỉ đạo, điều hành Thứ Tư, 08/07/2020, 16:15

Quy định tiêu chí tuyển chọn dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định ban hành Quy định tiêu chí tuyển chọn dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu.

 

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại Tập đoàn Việt Úc (ĐH)

Theo đó, tiêu chí tuyển chọn dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu như sau:

- Dự án được lựa chọn đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm phải có lĩnh vực hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng chính phủ “Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển”; Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng chính phủ “Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành”; Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHNC ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Về tiều chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp”.

- Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới, chưa có trong danh mục của phụ lục kèm theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHNC ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được Hội đồng tuyển chọn dự án đánh giá, tuyển chọn theo định hướng các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển theo Quy hoạch chi tiết Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm ban hành.

- Về công nghệ và hệ thống quản lý: Công nghệ ứng dụng của dự án phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại. Nguyên lý họat động theo phương pháp khoa học hiện đại, có mức độ tự động hóa cao, trong đó, có ít nhất 1/3 các thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình; không có khâu lao động thủ công nặng nhọc; khu vực sản xuất, điều hành được bố trí trong không gian đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sinh học; hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015, GAP, GMP hoặc tương đương; phải áp dụng hệ thống quản lý nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất bằng máy tính trong toàn bộ hoặc một số khâu quản lý.

- Về môi trường: Các dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; trường hợp chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thục hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu đối với từng lĩnh vực cụ thể. Đối với hoạt động của một số lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mới chưa có quy định về môi trường, Hội đồng tuyển chọn dự án xem xét đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường để chủ đầu tư dự án cam kết thực hiện khi đầu tư vào Khu; áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ưu tiên những dự án tái sử dụng nước; khuyến khích các dự án sử dụng năng lượng tái tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định trên.

L. Công Hưởng

 


Số lượt người xem: 279 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày