SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
0
4
7
9
Thông tin chỉ đạo, điều hành Thứ Ba, 30/06/2020, 10:50

Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh quyết định ban hành.

Theo nội dung Quyết định, có 128 loại thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 26 loại thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí khác được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định kèm theo Quyết định này để thực hiện việc trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này; trường hợp phát hiện thừa, thiếu so với yêu cầu thực tế thì kịp thời có văn bản gửi Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Quyết định ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2020 và sửa đổi, bổ sung Điểm 2.8, Mục 2 Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Bạc Liêu (đợt 1) ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Nội dung Quyết định

L.HT

 


Số lượt người xem: 24 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày