SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
4
4
3
9
9
Thông tin chỉ đạo, điều hành Thứ Năm, 17/10/2019, 16:40

Sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu vừa được ban hành.

Theo đó, bổ sung khoản 8 vào Điều 2 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau: “8. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp”.

Khoản 1, Điều 4 quy định về cơ cấu tổ chức và biên chế được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: Văn phòng; Thanh tra; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp”. Như vậy, sau khi có Quyết định sửa đổi, bổ sung, Sở Tư pháp giảm 03 phòng so với Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019./.

Chi tiết:

Hồng Lê

 


Số lượt người xem: 141 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày